43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Promocja
Promocja projektu - zasady ogólne:
 • Odbiorca końcowy ma obowiązek zapewnić wystarczającą promocję projektu oraz informować w odpowiedni sposób o tym, że projekt  uzyskał wsparcie w ramach POWT 2007-2013 i był dofinansowany z EFRR;
 • Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 - Rozdział II, Sekcja I Informacja i komunikacja (http://www.cz-pl.eu/legislativa.html);
 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu jeszcze przed podjęciem decyzji przez Euroregionalny Komitet Sterujący - Wnioskodawca musi również stosować się do przepisów dotyczących promocji;
 • Źródło dofinansowania projektu powinno być zawsze jasno i klarownie przedstawione np. poprzez oznaczenie imprezy plenerowej np. w plakaty, ulotki, banery, tablice pamiątkowe promujące projekt, Unię Europejską, Program i Euroregion.
 
Działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:

 • symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz powołanie się na Unię Europejską;
 • logo Programu;
 • znak Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko;
 • umieszczenie zapisu ”Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko".
 
Typ używanych narzędzi promocyjnych jest zależny od rodzaju projektu:
 
Projekty infrastrukturalne:

 •   tablice informacyjne ustawione w terenie;
 
Projekty miękkie (nieinwestycyjne):

 • publikacje, broszury, plakaty;
 • korespondencja i dokumenty używane w trakcie realizacji projektu: ogłoszenia, zaproszenia dla uczestników spotkań, certyfikaty, umowy, materiały konferencyjne, materiały prasowe, banery;
 • prezentacje multimedialne;
 • strony internetowe;
 • materiały promujące projekt inne niż wymienione.
 
 
Materiały promocyjne i informacyjne oraz dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny zawierać następujące elementy:
 

 • Logo Programu:                        

 

 • Symbol Unii Europejskiej:           
 
 
 • powołanie się na Unię Europejską i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):

 

 

 • hasło „Przekraczamy granice”:
 • Znak Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
 

 

 • W projektach typu A zaleca się stosowanie dwujęzycznej promocji:

             


Grafika promocyjna znajduje sie do pobrania pod linkiem:

http://www.olza.pl/pl/fundusze-zewnetrzne/fundusz-mikroprojektow-programu-operacyjnego-wspolpracy-transgranicznej-republika-czeska-rzeczpospolita-polska-2007-2013-w-euroregionie-slask-cieszynski/80/
Zasady Identyfikacji Wizualnej Funduszu Mikroprojektów:

Poniżej znajduje się link do pobrania Zasad Identyfikacji Wizualnej Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013:
http://www.olza.pl/pl/pliki-do-pobrania/zasady-identyfikacji-wizualnej/107/                                 
 
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK