43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Jak uzyskać wsparcie
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną o charakterze niedochodowym.
Potencjalni beneficjenci funduszu:
 • Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (województwa, powiaty oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia),
 • Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych,
 • Pozarządowe organizacje non-profit (NGO),
 • Izby gospodarcze,
 • Szkoły, uczelnie oraz inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
 • Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne).
 • Warunkowo kwalifikowalni są Wnioskodawcy spoza obszaru wsparcia, którzy prowadzą swoje oddziały, filie lub jednostki organizacyjne w obszarze wsparcia. W szczególności dotyczy to administracji publicznej (policja, straż pożarna), uczelni wyższych oraz działających na terenie całego kraju organizacji pozarządowych.
 

Do uzyskania wsparcia w Euroregione Śląsk Cieszyński w ramach Programu uprawnieni są wnioskodawcy realizujący swoje projekty na terenie:
 • po polskiej stronie część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat grodzki: Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica i Jaworze
 • po czeskiej stronie gminy okresu Karviná i części okresu Frýdek-Místek: Bocanovice,   Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Písečná, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně.
 

Maksymalne całkowite wydatki mikroprojektu: 60.000,00 EUR.
Minimalna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]: 2.000,00 EUR.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR: 30.000,00 EUR, nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, składane osobiście lub drogą pocztową (decyduje data doręczenia) w siedzibie SRiWR „Olza”, Rynek 18 w Cieszynie. Wnioski, które zostaną złożone do 6.09.2013 r. do godz. 14.00, będą mogły być rozpatrywane na 12. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w grudniu 2013 r. Wszystkie wnioski, które SRiWR „Olza” otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.
Uwaga: Zgodnie z rozstrzygnięciem przyjętym na 4. posiedzeniu EKS, projekty, które uzyskają w trakcie procesu oceny mniej niż 60 punktów nie będą rekomendowane przez Zarządzających FM do zatwierdzenia przez Komitet.


Wniosek projektowy należy wypełnić w aplikacji internetowej Benefit7 (generator wniosków znajduje się na stronie www.eu-zadost.cz). Sfinalizowany wniosek składamy w
3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie wraz z kompletami załączników) w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje zawarte są w „Wytycznych dla wnioskodawcy” dostępnych na stronie internetowej www.powt.olza.pl w zakładce Dokumenty.
Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje projektów, na które prosimy umawiać się telefonicznie pod nr 33 8578720.

 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.