43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Jak uzyskać wsparcie
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną o charakterze niedochodowym.
Potencjalni beneficjenci funduszu:
  • Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (województwa, powiaty oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia),
  • Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych,
  • Pozarządowe organizacje non-profit (NGO),
  • Izby gospodarcze,
  • Szkoły, uczelnie oraz inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
  • Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne).
  • Warunkowo kwalifikowalni są Wnioskodawcy spoza obszaru wsparcia, którzy prowadzą swoje oddziały, filie lub jednostki organizacyjne w obszarze wsparcia. W szczególności dotyczy to administracji publicznej (policja, straż pożarna), uczelni wyższych oraz działających na terenie całego kraju organizacji pozarządowych.
 

Do uzyskania wsparcia w Euroregione Śląsk Cieszyński w ramach Programu uprawnieni są wnioskodawcy realizujący swoje projekty na terenie:
  • po polskiej stronie część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat grodzki: Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica i Jaworze
  • po czeskiej stronie gminy okresu Karviná i części okresu Frýdek-Místek: Bocanovice,   Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Písečná, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně.
 

Maksymalne całkowite wydatki mikroprojektu: 60.000,00 EUR.
Minimalna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]: 2.000,00 EUR.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR: 30.000,00 EUR, nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, składane osobiście lub drogą pocztową (decyduje data doręczenia) w siedzibie SRiWR „Olza”, Rynek 18 w Cieszynie. Wnioski, które zostaną złożone do 6.09.2013 r. do godz. 14.00, będą mogły być rozpatrywane na 12. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w grudniu 2013 r. Wszystkie wnioski, które SRiWR „Olza” otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.
Uwaga: Zgodnie z rozstrzygnięciem przyjętym na 4. posiedzeniu EKS, projekty, które uzyskają w trakcie procesu oceny mniej niż 60 punktów nie będą rekomendowane przez Zarządzających FM do zatwierdzenia przez Komitet.


Wniosek projektowy należy wypełnić w aplikacji internetowej Benefit7 (generator wniosków znajduje się na stronie www.eu-zadost.cz). Sfinalizowany wniosek składamy w
3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie wraz z kompletami załączników) w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje zawarte są w „Wytycznych dla wnioskodawcy” dostępnych na stronie internetowej www.powt.olza.pl w zakładce Dokumenty.
Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje projektów, na które prosimy umawiać się telefonicznie pod nr 33 8578720.

 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK