43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

13.06.2016r.
RADA EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W CIESZYNIE
W poniedziałek 13 czerwca br. odbyło się w Cieszynie kolejne posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński. Program spotkania obejmował m.in. informację o bieżących działaniach polsko-czeskiej współpracy , euroregionalnych aktywnościach oraz wspólnych projektach.
Podczas posiedzenia podjęte zostały uchwały związane z wdrażaniem Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska - Polska w naszym Euroregionie w sprawie: zmiany Regulaminu obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu, składu Komitetu oraz nominacji ekspertów regionalnych.

Wcześniej zebrały się na swoich zebraniach Zarządy obu narodowych części Euroregionu, które zapoznały się i przyjęły do wiadomości projekty uchwał przygotowane na posiedzenie Rady Euroregionu. Zarząd naszego Stowarzyszenia podjął także uchwałę w sprawie przystąpienia „Olzy” jako Partnera do przygotowania i złożenia do Interreg V-A CZ-PL wniosku projektowego pn. „Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS” i jego późniejszej realizacji, po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz jego zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującą w Programie procedurą.   Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK