43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

16.05.2016r.
INTERREG V-A | PODPIS WNIOSKU PROJEKTOWEGO DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
W związku z prawdopodobieństwem faktu, że wszyscy Wnioskodawcy z polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński zamierzają upoważnić Zarządzającego FM do podpisania składanych przez nich wniosków projektowych informuje, że upoważnienie dla przedstawiciela Zarządzającego FM Pana Bogdana Kasperka należy przekazać (faksem, skan na e-mail lub osobiście) do Naszego Biura do czwartku 19 maja br. Wraz z upoważnieniem prosimy o przekazanie Dokumentu upoważniającego do reprezentowania podmiotu tak, aby Zarządzający FM mógł sprawdzić poprawność upoważnienia. W przypadku przekazania dokumentów osobiście lub faksem, prosimy o przesłanie dodatkowej informacji pocztą elektroniczną.
Po otrzymaniu maila od Zarządzającego FM informującego o poprawności upoważnienia oraz przekazującego login (nazwę użytkownika) pracownika Zarządzającego FM, wnioskodawca nadaje pracownikowi Zarządzającego FM funkcję Sygnatariusza (Ci z Państwa, którzy udostępnili mu wcześniej projekt „do odczytu“ muszą zmienić tę funkcję). Następnie w zakładce „Pełnomocnictwa“ wybieramy użytkownika („Agent“), który ma dostęp do wniosku i udzielamy mu pełnomocnictwa do podpisania wniosku projektowego (Žádost o podporu) poprzez przycisk „Wybierz inicjacji obiektu“. Jako termin udzielonego pełnomocnictwa podajemy od daty planowanego sfinalizowania wniosku projektowego do ostatniego dnia rzeczywistej realizacji projektu wg harmonogramu. W tej zakładce również dodajemy wersję elektroniczną upoważnienia (skan). Po sfinalizowaniu projektu w systemie MS2014+ (pojawi się nowa zakładka „Podpis wniosku“). Proszę o poinformowanie drogą elektroniczną Zarządzającego FM, że projekt został sfinalizowany i jest gotowy do podpisu (wzór maila poniżej).

Szczegóły (w tym ewentualne odstępstwa lub zmiany w procedurze postępowania) będą przekazywane bezpośrednio do zainteresowanych drogą elektroniczną.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.interreg.olza.pl w zakładce Pobierz dokumenty znajdzie się folder z Materiałami pomocniczymi (w tym wzór Szczegółowego budżetu i Specyfikacji zakupów i usług oraz Wskazówki do uzupełniania wniosku projektowego i Zestawienie załączników do wniosku). Dodatkowo znajdzie się w nim Załącznik nr 14 Wzór upoważnienia do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez polskiego Zarządzającego FM, a także koncepcja „Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński – studium“, na którą m.in. powinni się Państwo powoływać w odpowiedniej części wniosku projektowego.Wzór maila informującego o sfinalizowaniu wniosku projektowego:
Informuję, że wniosek projektu o dofinansowanie pn. ….. został sfinalizowany w systemie MS2014+ i jest gotowy do podpisu, w związku z czym prosimy o jego podpisanie podpisem elektronicznym w imieniu i na rzecz Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy …..
Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK