43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

07.03.2016r.
INTERREG V-A | SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Przypominamy, że Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) 22.02.2016r. ogłosił na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko CIĄGŁY NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO w ramach osi priorytetowych:
- Oś priorytetowa 2
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
- Oś priorytetowa 3
Edukacja i kwalifikacje
- Oś priorytetowa 4
Współpraca instytucji i społeczności
 


12 lutego br. w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbyło się wspólne polsko-czeskie szkolenie poświęcone podstawowym zasadom Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w naszym Euroregionie. Zrealizowaliśmy także liczne szkolenia dla mniejszych, celowych grup - ostatnie w Urzędzie Gminy w Brennej dla zainteresowanych z terenu gminy Brenna i partnerskiej Bystrzycy.
 
Terminy najbliższych szkoleń:
 
- 11 marca br. w Skoczowie, godz. 11:00, tematyka - partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (sala kinowa Teatru Elektrycznego w Skoczowie, ul. Mickiewicza 3),
 
- 18 marca br. w Cieszynie, godz. 11:00, tematyka – informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (sala konferencja Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10).
 
Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji w konsultacjach Waszych propozycji projektowych (także w formie warsztatów szkoleniowych – po uprzednim uzgodnieniu terminu). Między innymi w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12), prowadzimy we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój bezpłatne (jak i wszystkie pozostałe konsultacje, doradztwo, szkolenia) poradnictwo dla organizacji pozarządowych z zagadnień projektów transgranicznych planowanych do dofinansowania w szczególności w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK