43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

07.03.2016r.
INTERREG V-A | SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Przypominamy, że Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) 22.02.2016r. ogłosił na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko CIĄGŁY NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO w ramach osi priorytetowych:
- Oś priorytetowa 2
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
- Oś priorytetowa 3
Edukacja i kwalifikacje
- Oś priorytetowa 4
Współpraca instytucji i społeczności
 


12 lutego br. w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbyło się wspólne polsko-czeskie szkolenie poświęcone podstawowym zasadom Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w naszym Euroregionie. Zrealizowaliśmy także liczne szkolenia dla mniejszych, celowych grup - ostatnie w Urzędzie Gminy w Brennej dla zainteresowanych z terenu gminy Brenna i partnerskiej Bystrzycy.
 
Terminy najbliższych szkoleń:
 
- 11 marca br. w Skoczowie, godz. 11:00, tematyka - partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (sala kinowa Teatru Elektrycznego w Skoczowie, ul. Mickiewicza 3),
 
- 18 marca br. w Cieszynie, godz. 11:00, tematyka – informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (sala konferencja Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10).
 
Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji w konsultacjach Waszych propozycji projektowych (także w formie warsztatów szkoleniowych – po uprzednim uzgodnieniu terminu). Między innymi w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12), prowadzimy we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój bezpłatne (jak i wszystkie pozostałe konsultacje, doradztwo, szkolenia) poradnictwo dla organizacji pozarządowych z zagadnień projektów transgranicznych planowanych do dofinansowania w szczególności w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.