43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

05.06.2015r.
CHCEMY, ABYŚCIE O NAS WIEDZIELI! | PRZYSZŁA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W EUROREGIONIE
Partnerzy umowy naszego Euroregionu realizują od roku 2010 przedsięwzięcia w ramach programu „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli”.
Informowaliśmy już, że obecnie jesteśmy na etapie wdrażania projektów „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 3. 10 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko w Unii Europejskiej oraz 20-lecie działalności Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej” oraz „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4”. Oba przedsięwzięcia mają na celu promowanie problematyki transgranicznej i idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

W ramach pierwszego przedsięwzięcia część działań została zrealizowana w roku 2014. Na ten rok zaplanowano między innymi organizację konferencji podsumowującej Fundusz Mikroprojektów POWT CZ-PL 2007-2013, wydanie kolejnej edycji edukacyjnej gry planszowej „Wszędobyl” poświęconej właśnie FM, a także przygotowanie publikacji i filmu o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie.

Zakładanym efektem wdrożenia drugiego przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi i euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie planowania wspólnych działań, jak również profesjonalizacja działań koncepcyjno-strategicznych dotyczących problematyki współpracy transgranicznej. Służyć temu mają tematyczne warsztaty, badania oraz studium poświęcone kierunkom rozwoju transgranicznej współpracy w Euroregionie. Pierwsza seria warsztatów po stronie czeskiej Euroregionu została przeprowadzona w Bukowcu, Bystrzycy, Trzanowicach oraz Czeskim Cieszynie. Spotkania po stronie polskiej zaplanowane zostały na pierwszą połowę lipca br.

Oba projekty zostały dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Przypominamy również, że w styczniu br. zakończyliśmy projekt „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 2. Forum współpracy terytorialnej”. Dzięki jego realizacji udało nam się między innymi przeprowadzić 8 wideokonferencji z partnerami z Eurodystryktu Regio Pamina przy użyciu zakupionego sprzętu multimedialnego i systemu konferencyjnego, opracować filmy promocyjne i spoty reklamowe o Euroregionie, wykonać multifora oraz zakupić elementy promocyjno-informacyjne.


Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS , źródło: Foto: ARC RSTS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.