43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

05.06.2015r.
CHCEMY, ABYŚCIE O NAS WIEDZIELI! | PRZYSZŁA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W EUROREGIONIE
Partnerzy umowy naszego Euroregionu realizują od roku 2010 przedsięwzięcia w ramach programu „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli”.
Informowaliśmy już, że obecnie jesteśmy na etapie wdrażania projektów „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 3. 10 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko w Unii Europejskiej oraz 20-lecie działalności Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej” oraz „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4”. Oba przedsięwzięcia mają na celu promowanie problematyki transgranicznej i idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

W ramach pierwszego przedsięwzięcia część działań została zrealizowana w roku 2014. Na ten rok zaplanowano między innymi organizację konferencji podsumowującej Fundusz Mikroprojektów POWT CZ-PL 2007-2013, wydanie kolejnej edycji edukacyjnej gry planszowej „Wszędobyl” poświęconej właśnie FM, a także przygotowanie publikacji i filmu o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie.

Zakładanym efektem wdrożenia drugiego przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi i euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie planowania wspólnych działań, jak również profesjonalizacja działań koncepcyjno-strategicznych dotyczących problematyki współpracy transgranicznej. Służyć temu mają tematyczne warsztaty, badania oraz studium poświęcone kierunkom rozwoju transgranicznej współpracy w Euroregionie. Pierwsza seria warsztatów po stronie czeskiej Euroregionu została przeprowadzona w Bukowcu, Bystrzycy, Trzanowicach oraz Czeskim Cieszynie. Spotkania po stronie polskiej zaplanowane zostały na pierwszą połowę lipca br.

Oba projekty zostały dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Przypominamy również, że w styczniu br. zakończyliśmy projekt „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 2. Forum współpracy terytorialnej”. Dzięki jego realizacji udało nam się między innymi przeprowadzić 8 wideokonferencji z partnerami z Eurodystryktu Regio Pamina przy użyciu zakupionego sprzętu multimedialnego i systemu konferencyjnego, opracować filmy promocyjne i spoty reklamowe o Euroregionie, wykonać multifora oraz zakupić elementy promocyjno-informacyjne.


Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS , źródło: Foto: ARC RSTS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK