43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

04.08.2014r.
EURO-IN | ANKIETA DOTYCZĄCA PRZESZKÓD I POTRZEB ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ TRANSGRANICZNĄ NA POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIM POGRANICZU
Stowarzyszenie „Olza” zwraca się z prośbą o wypełnienie i odesłanie do 22 sierpnia br. ankiety, która jest dobrowolna i w pełni anonimowa. Ma na celu identyfikację przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej.
Badanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola w ramach projektu EURO-IN. Jego wyniki będą służyły pracom nad stworzeniem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego.
Kwestionariusz ankiety do pobrania tutaj >>>Tato anketa je dobrovolná a plně anonymní. Jejím cílem je identifikace překážek a potřeb spojených s přeshraniční spoluprací na polsko-česko-slovenském pohraničí v kontextu poradensko-školicí problematiky.  Výzkum vede Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza” a Institut EuroSchola v rámci projektu EURO-IN. Výsledky budou využity při práci pro vytvoření prvního mezinárodního střediska pro přeshraniční vzdělávání ve střední a východní Evropě.
Klikněte zde pro stažení >>>


 
Táto anketa je dobrovoľná a plne anonymná. Jej cieľom je identifikácia prekážok a potrieb spojených s cezhraničnou spoluprácou na poľsko-česko-slovenskom pohraničí v kontexte poradensko-školiacej problematiky. Výskum je vedený Združením regionálneho rozvoja a spolupráce „Olza” a Institutem EuroSchola v rámci projektu EURO-IN. Výsledky budú využité pri práci pro vytvorenie prvého medzinárodnéího strediska pre cezhraničné vzdelávanie vo strednej a východnej Európe.
Kliknite tu pre stiahnutie >>>Projekt EURO-IN jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 a nasze Stowarzyszenie jest partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia.

Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.