43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

04.08.2014r.
EURO-IN | ANKIETA DOTYCZĄCA PRZESZKÓD I POTRZEB ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ TRANSGRANICZNĄ NA POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIM POGRANICZU
Stowarzyszenie „Olza” zwraca się z prośbą o wypełnienie i odesłanie do 22 sierpnia br. ankiety, która jest dobrowolna i w pełni anonimowa. Ma na celu identyfikację przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej.
Badanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola w ramach projektu EURO-IN. Jego wyniki będą służyły pracom nad stworzeniem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego.
Kwestionariusz ankiety do pobrania tutaj >>>Tato anketa je dobrovolná a plně anonymní. Jejím cílem je identifikace překážek a potřeb spojených s přeshraniční spoluprací na polsko-česko-slovenském pohraničí v kontextu poradensko-školicí problematiky.  Výzkum vede Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza” a Institut EuroSchola v rámci projektu EURO-IN. Výsledky budou využity při práci pro vytvoření prvního mezinárodního střediska pro přeshraniční vzdělávání ve střední a východní Evropě.
Klikněte zde pro stažení >>>


 
Táto anketa je dobrovoľná a plne anonymná. Jej cieľom je identifikácia prekážok a potrieb spojených s cezhraničnou spoluprácou na poľsko-česko-slovenskom pohraničí v kontexte poradensko-školiacej problematiky. Výskum je vedený Združením regionálneho rozvoja a spolupráce „Olza” a Institutem EuroSchola v rámci projektu EURO-IN. Výsledky budú využité pri práci pro vytvorenie prvého medzinárodnéího strediska pre cezhraničné vzdelávanie vo strednej a východnej Európe.
Kliknite tu pre stiahnutie >>>Projekt EURO-IN jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 a nasze Stowarzyszenie jest partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia.

Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK