43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

06.05.2014r.
OBCHODY 10. ROCZNICY WEJŚCIA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI CZESKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ W NASZYM EUROREGIONIE
Informowaliśmy już, że 25 kwietnia br. odbyło się LV Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia podjęta została uchwała w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu przewidzianych na rok 2014 imprez i wydarzeń w Euroregionie Śląsk Cieszyński poświęconych obchodom 10. rocznicy wejścia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Zdarzenia te realizowane będą w ramach wdrażanych samodzielnie lub w partnerstwie projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych lub krajowych.
 
Celem przedsięwzięć jest upamiętnienie w Euroregionie Śląsk Cieszyński 10. rocznicy wejścia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Jego osiągnięcie nastąpić ma  poprzez realizację serii działań w postaci imprez, konferencji i wydarzeń o charakterze podsumowującym 10-letnią współpracę polsko-czeską w obszarze Euroregionu w okresie pełnego członkostwa naszych krajów we Wspólnotach Europejskich oraz realizację mikroprojektów m.in. przez Członków Stowarzyszenia.


 
Harmonogram przedstawia się następująco:
 
  1. Gala mikroprojektów
Celem gali jest zaprezentowanie modelowych i szczególnych mikroprojektów zrealizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013  w  Euroregionie Śląsk Cieszyński, jak również promocja samego Funduszu Mikroprojektów, również w kontekście nowej perspektywy programowej na lata 2014-2020.
W trakcie gali zostaną zaprezentowane te mikroprojekty, które zdaniem Zarządzającego FM zasługują na wyróżnienie. Zdarzenie zaplanowane jest na czerwiec lub wrzesień 2014 r. i zainauguruje cykl spotkań informacyjnych i przygotowawczych do wdrażania propozycji projektowych planowanych do nowej perspektywy finansowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
 
  1. Realizacja projektu „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli – 3. 10 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w Unii Europejskiej oraz 20-lecie działalności Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej”
Celem całego projektu jest realizacja działań podsumowujących 10 lat funkcjonowania Euroregionu  Śląsk Cieszyński we Wspólnotach Europejskich oraz 20 lat działalności Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Szczególnym zdarzeniem będzie (zaplanowana na październik 2014 r. i powiązana z tegorocznymi obradami Komisji Międzyrządowej na Śląsku Cieszyńskim) konferencja prezentująca jej uczestnikom dorobek polsko-czeskiej współpracy w obszarze naszego Euroregionu.
 
  1. Międzynarodowa konferencja w ramach projektu „EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - aktywizacja działalności wydawniczej”
Celem konferencji jest zaprezentowanie problematyki dotyczącej polsko-czesko-słowackiej współpracy transgranicznej w kontekście uczestnictwa Polski, Czech i Słowacji we wspólnotach europejskich. W jej trakcie zostanie przedstawiona publikacja poświęcona próbie podsumowania tejże współpracy transgranicznej. W zdarzeniu weźmie udział ok. 50 osób – pracownicy naukowi, eksperci zajmujący się problematyką transgraniczną i europejską, przedstawiciele lokalnych i regionalnych samorządów, studenci i młodzież, mieszkańcy pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Konferencja zaplanowana jest na listopad 2014 r.
 
  1. Konferencja w Warszawie realizowana w ramach projektu „EUREGIO PL-CZ”
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Jej celem jest zaprezentowanie dorobku prac euroregionów pogranicza polsko-czeskiego (m.in. co udało się osiągnąć dzięki woli i chęci wielu ludzi oraz finansowemu wsparciu UE), promocja współpracy transgranicznej oraz funduszy europejskich. W zdarzeniu weźmie udział ok. 60 osób – przedstawiciele euroregionów i samorządów lokalnych, reprezentanci Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, instytucji centralnych odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie programami współpracy transgranicznej oraz inne podmioty. Konferencja zaplanowana jest na grudzień 2014 r.
 
  1. Fora transgraniczne realizowane w ramach projektu „EURO-IN”
Pierwszy rodzaj forów – z udziałem przedstawicieli Rady Programowej EuroInstytutu, przedstawicieli partnerów projektu oraz przedstawicieli Euro-Institutu z Kehl – ma na celu  wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzenia partnerstw pomiędzy organizacjami z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Drugi rodzaj – z udziałem przedstawicieli partnerów projektu oraz mieszkańców pogranicza – ma na celu promocję problematyki transgranicznej i jej znaczenia dla rozwoju regionu (całego polsko-czesko-słowackiego pogranicza). Wszystkie fora (po dwa z każdego rodzaju) będą realizowane do lutego 2015 r. Na drugą połowę roku zaplanowane jest (po stronie polskiej) forum poświęcone problematyce europejskiej.
 

Zdjęcie z ARC SRiWR "Olza" przedstawia mikroprojekt zrealizowany przez GOK w Jasienicy we współpracy z czeskim partnerem Gminą Lhotka. Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-T5
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK