43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

17.03.2014r.
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17 marca br. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer 89618 - 2014) ogłoszenie o zamówieniu publicznym (dostawy) pn.: „Dostawa sprzętu multimedialnego, systemu konferencyjnego, aparatury symultanicznej, laptopa wraz z akcesoriami oraz oprogramowania do laptopa”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego, systemu konferencyjnego, aparatury symultanicznej, laptopa oraz oprogramowania do laptopa. Dostawa sprzętu multimedialnego i systemu konferencyjnego jest elementem projektu „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli 2. Forum współpracy terytorialnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa. Dostawa aparatury symultanicznej, laptopa oraz oprogramowania do laptopa jest elementem projektu „EURO-IN - Budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – EuroInstytutu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę sprzętu multimedialnego (1 szt.); Dostawę systemu konferencyjnego (1 szt.); Dostawę aparatury symultanicznej (1 szt.); Dostawę laptopa wraz z akcesoriami (1 szt.); Dostawę oprogramowania do laptopa (1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ.

Szacowana wartość przedmiotu zamówienia: poniżej 207.000,00 EUR.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert to 29.03.2014, godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Sekcja finansowo-księgowa i obsługi prawnej (II piętro), ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.

Pełna treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest do pobrania na: www.olza.pl w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej - Zamówienia publiczne powyżej 14.000 EUR. Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK