43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Dokumenty
Zakładka zawiera niezbędne dokumenty Funduszu Mikroprojektów potrzebne na etapie składania wniosku,  jak również przy realizacji oraz rozliczeniu projektów.
Zarządzający FM zachęca do zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją.
LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW
Zakładka zawiera listę zmian z 26 lutego 2015 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
(*.doc 125 kb) pobierz »
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH / BENEFICJANTÓW FM
Materiały szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia projektów dla Odbiorców Końcowych/Beneficjantów Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej (edycja 5. Podręcznika OK).
(*.rar 7678 kb) pobierz »
ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 5. Z KWIETNIA 2013 ROKU)
Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
(*.rar 6220 kb) pobierz »
PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 5. Z KWIETNIA 2013 ROKU)
Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 30.11.2012 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 9.04.2013 r.
(*.pdf 597 kb) pobierz »
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH / BENEFICJANTÓW FM
Materiały szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia projektów dla Odbiorców Końcowych/Beneficjantów Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej (edycja 4. Podręcznika OK).
(*.rar 2805 kb) pobierz »
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA WNIOSKODAWCÓW FM
Materiały szkoleniowe z przygotowania dokumentacji projektowej dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
(*.rar 929 kb) pobierz »
ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 4. Z LIPCA 2012 ROKU)
Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
(*.rar 6041 kb) pobierz »
PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 4. Z LIPCA 2012 ROKU)
Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 4.12.2009 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 2.01.2010 r.
(*.pdf 573 kb) pobierz »
Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B,C (z załącznikami)
Materiał zaktualizowany 19.07.2012r. Obowiązuje dla umów zawieranych po 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów.
(*.rar 981 kb) pobierz »
Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A (z załącznikami)
Materiał zaktualizowany 19.07.2012r. Obowiązuje dla umów zawieranych po 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów.
(*.rar 1189 kb) pobierz »
ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI POWT CZ-PL
Zasady identyfikacji wizualnej Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zalecane do stosowania przez polskich Odbiorców końcowych FM.
ZAŁĄCZNIKI DO METODOLOGII PROCESU KONTROLI I MONITORINGU DLA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Załączniki do metodologii procesu kontroli i monitoringu dla Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (edycja 2./ 8 kwiecień 2011 r.)
(*.2011 2127 kb) pobierz »
METODOLOGIA PROCESU KONTROLI I MONITORINGU DLA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Metodologia procesu kontroli i monitoringu dla Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (edycja 2./ 8 kwiecień 2011 r.).
(*.pdf 629 kb) pobierz »
ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 3. Z SIERPNIA 2010 ROKU)
Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
(*.rar 5492 kb) pobierz »
PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 3. Z SIERPNIA 2010 ROKU)
Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
(*.pdf 561 kb) pobierz »
LISTA UZUPEŁNIEŃ Z 29 CZERWCA 2009 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW
Zakładka zawiera listę uzupełnień z 29 czerwca 2009 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców (wydanie 2 z 30.01.2009r.), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
(*.pdf 208 kb) pobierz »
ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW (BRZMIENIE UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY Z 30 STYCZNIA 2009 ROKU)
Zakładka zawiera wzory załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku).
(*.rar 477 kb) pobierz »
WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW (BRZMIENIE UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY Z 30 STYCZNIA 2009 ROKU)
Zakładka zawiera Wytyczne dla Wnioskodawców (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
(*.pdf 1088 kb) pobierz »
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.