43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Decyzje z posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS) zatwierdza, wstrzymuje lub odrzuca projekty. Przy rozpatrywaniu projektów EKS pracuje z listą projektów uporządkowanych wg łącznej oceny punktowej oraz listą niezalecanych projektów, łącznie z odpowiednim uzasadnieniem. Zadania, skład i obrady EKS podlegają obowiązującemu Regulaminowi.
EKS Euroregionu Śląsk Cieszyński składa się z 14 członków z prawem głosu, z czego 10 (5/PL i 5/CZ) to przedstawiciele samorządów członkowskich oraz innych instytucji z Euroregionu ŚC-TS. Dwóch członków EKS (1/PL i 1/CZ) to przedstawiciele Województwa Śląskiego i Kraju Morawskośkąskiego, przy czym każdy samorząd regionalny może być reprezentowany tylko przez jednego członka. Pozostali dwaj członkowie EKS (1/PL i 1/CZ) to przedstawiciele Zarządzających FM po obu stronach granicy, pełniący funkcję współprzewodniczących. Ponadto w skład EKS wchodzą następujący członkowie bez prawa głosu: 2 (1/PL + 1/CZ) przedstawiciele Zarządzających FM z obu stron granicy, którzy pełnią funkcję sekretarzy oraz obserwatorzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP (MRR RP), Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej  (MMR RCz), Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (CRR) oraz członkowie Komitetu Monitorującego z Euroregionu ŚC-TS.

EKS ma możliwość:
 • zatwierdzić projekt - projekt spełnia wszystkie kryteria i zostanie polecony do dofinansowania
 • zatwierdzić projekt z warunkiem - projekt zawiera pewne braki, więc jest zatwierdzony warunkowo, tzn. pod warunkiem, że nieprawidłowości te zostaną usunięte i dopiero potem zostanie zawarta umowa o dofinansowaniu projektu
 • wstrzymać rozpatrywanie projektu - projekt zawiera nieprawidłowości, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie z warunkiem. Rozpatrywanie projektu jest wstrzymane, wnioskodawca jest wezwany do naniesienia poprawek, po ich wprowadzeniu, projekt będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu EKS.
 • odrzucić projekt - projekt zawiera istotne nieprawidłowości, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie lub wstrzymanie

EKS ma możliwość zaopiniowania budżetu lub treści projektu, ewentualnie zaproponowania zmian w tym zakresie.
Decyzja EKS jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Prawa do dofinansowania mikroprojektów z FM nie można dochodzić prawnie.
 
Lista zatwierdzonych projektów - 13. posiedzenie EKS
(*.pdf 188 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 12. posiedzenie EKS
(*.pdf 286 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 11. posiedzenie EKS
(*.pdf 439 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 10. posiedzenie EKS
(*.pdf 230 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 9. posiedzenie EKS
(*.pdf 216 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 8. posiedzenie EKS
(*.pdf 225 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 7. posiedzenie EKS
(*.pdf 826 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 6. posiedzenie EKS
(*.pdf 246 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 5. posiedzenie EKS
(*.pdf 208 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 4. posiedzenie EKS
(*.pdf 285 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 3. posiedzenie EKS
(*.pdf 300 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 2. posiedzenie EKS
(*.pdf 295 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 1. posiedzenie EKS
(*.pdf 241 kb) pobierz »
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.