43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

07.04.2016r.
APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA ZŁOŻENIE WŁAŚCIWEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO FM URUCHOMIONA
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) informują, że w systemie została zawieszona wersja testowa aplikacji umożliwiającej złożenie właściwego wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Obaj Zarządzający FM aktualnie testują tę wersję i do końca tygodnia sformułują i przekażą realizatorowi ewentualne uwagi. W związku z powyższym prosimy, aby w systemie przygotowywać jedynie robocze wersje wniosków projektowych do przetestowania aplikacji (na własne, przygotowawcze potrzeby). Nie zalecamy na razie przygotowywania Państwa właściwych wniosków projektowych w systemie.
Tym z Państwa, którzy planują złożenie wniosku do Funduszu Mikroprojektów w pierwszym terminie (do 20 maja br.) proponujemy zapoznanie się z uruchomioną aplikacją MS2014+ dostępną na stronie https://mseu.mssf.cz/ (zakładka: Wnioskodawca – Nowa aplikacja).
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do weryfikacji zgodności oprogramowania na Państwa komputerach z oprogramowaniem jakie jest wymagane przy wypełnianiu wniosku w aplikacji MS2014+ (przede wszystkich chodzi o przeglądarki internetowe). Jest to ważne ze względu na konieczność elektronicznego podpisywania wniosków, co jest wymogiem w naszym Programie.
Wspierane przeglądarki:
 • Bezproblemowe działanie aplikacji MS2014+ gwarantowane jest wyłącznie na desktopowych wersjach wspieranych systemów operacyjnych MS Windows (i MAC OS w wersji 10.5.7 i wyższych, na platformie Intel) oraz na przeglądarkach Internet Explorer i Mozilla Firefox, wyłącznie w ich najnowszych wersjach. Przeglądarka Mozilla Firefox aktualizuje się do najnowszej wersji automatycznie, aktualną wersję przeglądarki Internet Explorer można darmowo ściągnąć ze strony Microsoft.
 • Aby można było wpisywać dane do interaktywnego formularza wniosku, w przeglądarce musi być zainstalowany i aktywny moduł JavaScript.
 • W przeglądarce internetowej nie mogą być ustawione indywidualne motywy stron internetowych oraz żadne inne ustawienia, które mogłyby zmieniać motyw przeglądarki lub rodzaj czcionki.
Pozostałe wymagania:
 • Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768 pikseli.
 • W celu wydrukowania gotowego wniosku trzeba zainstalować na komputerze najnowszą wersję Adobe Acrobat Reader.
 • W celu podpisania wniosku o przyznanie dofinansowania należy mieć zainstalowaną wtyczkę MS Silverlight w najnowszej wersji. Uwaga: Instalacja może wymagać uprawnień administratora na danym komputerze.
Jak rozszerzyć uprawnienia aplikacji:
Aplikacje stworzone przez firmę Tesco SW a.s. bazują na technologii Microsoft Silverlight, która, aby móc korzystać z niektórych funkcji zaawansowanych, wymaga rozszerzenia uprawnień na komputerze. Funkcjami tymi są np. dostęp do podpisów certyfikowanych w repozytorium certyfikatów Windows lub na karcie chip. Rozszerzenie uprawnień ustawić można za pomocą pakietu instalacyjnego TescoSW Elevated Trust Tool. Uwaga: Do poprawnej instalacji mogą być konieczne uprawnienia administratora komputera.
Informacje na temat kompatybilności przeglądarki i pozostałe informacje dotyczące MS2014+ są dostępne na https://mseu.mssf.cz/ >> w zakładce "Wymogi HW a SW".
 
W związku z powyższym termin i miejsce szkolenia z obsługi aplikacji internetowej podamy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że system zyskał docelową sprawność.Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.