43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Specyficznym instrumentem, jaki wykorzystywany jest do finansowania mniejszych projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 jest tzw. Fundusz Mikroprojektów. Jego podstawowym celem jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Fundusz Mikroprojektów przeznaczony jest do wspierania projektów o mniejszym zakresie, na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Serwis ten adresowany jest do polskich Odbiorców końcowych (Beneficjantów) realizujących swoje przedsięwzięcia w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

15.09.2016
»
WSPÓŁPRACA NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU
Przedstawiciele miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa mieli okazję uczestniczyć w warsztacie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „ Olza” w ramach trwałości projektów „Polsko-czeski [...]
13.06.2016
»
RADA EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W CIESZYNIE
W poniedziałek 13 czerwca br. odbyło się w Cieszynie kolejne posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński. Program spotkania obejmował m.in. informację o bieżących działaniach polsko-czesk [...]
06.06.2016
»
INTERREG V-A | NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW REGIONALNYCH FM
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těší [...]
16.05.2016
»
INTERREG V-A | PODPIS WNIOSKU PROJEKTOWEGO DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
W związku z prawdopodobieństwem faktu, że wszyscy Wnioskodawcy z polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński zamierzają upoważnić Zarządzającego FM do podpisania składanych przez n [...]


więcej aktualności » 
Serwis współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska
2007-2013
oraz budżetu państwa.
 
PRZEKRACZAMY
GRANICE
 
Najnowsze dokumenty
Lista zatwierdzonych projektów - 13. posiedzenie EKS
(*.pdf 188 kb) pobierz »
LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW
(*.doc 125 kb) pobierz »
Lista zatwierdzonych projektów - 12. posiedzenie EKS
(*.pdf 286 kb) pobierz »
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH / BENEFICJANTÓW FM
(*.rar 7678 kb) pobierz »
ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 5. Z KWIETNIA 2013 ROKU)
(*.rar 6220 kb) pobierz »
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.